Events

Data Science and Machine Learning Workshop

Data Science and Machine Learning öğrenmeye hazır mısın!

Atölye İçeriği:

 • ➡ Veri toplama ve temizleme süreçleri
 • ➡ Numpy ve Pandas ile veri manipülasyonu
 • ➡ Temel matematik, lineer cebir ve istatistik konularında uygulamalar
 • ➡ Veriyi etkili bir şekilde görselleştirme yöntemleri
 • ➡ Temel makine öğrenimi algoritmalarının anlatımı ve uygulamalar

Ön Koşullar:

 • ➡ Orta düzeyde Python bilgisi!
 • ➡ Numpy ve Pandas konularında bilgi sahibi olmak!
 • ➡ Temel düzeyde Matematik, Lineer Cebir ve İstatistik bilgisi!
 • ➡ Veri dünyasında keyifli bir yolculuk arzusu!

Hedefler:
Bu atölye çalışması, veri toplama, düzenleme ve görselleştirme yeteneklerini geliştirerek anlamlı sonuçlar elde etme üzerine odaklanmaktadır. Bu süreçte, makine öğrenimi kavramlarını etkin bir şekilde kullanmaya odaklanılacaktır.

Atölye Sonunda:

 • Karmaşık veri setlerini basit bir formata getirebilecek
 • Veriyi görselleştirebilecek ve anlamlı sonuçlara ulaşabilecek
 • Temel makine öğrenimi kavramlarını kullanabilecek
 • Büyük Dil Modellerinin nasıl çalıştığı konusunda bir fikir sahibi olacaksınız!